Προσέγγιση του εφήβου και της οικογένειας στην ΠΦΥ

Προσέγγιση του εφήβου και της οικογένειας στην ΠΦΥ
Προεδρείο: Ε. Θηραίος, Ζαχαρούλα Μαυρομιχάλη
Εισηγήτρια: Λ. Μαρκάκη

Προσέγγιση του εφήβου και της οικογένειας στην ΠΦΥ

Προσέγγιση του εφήβου και της οικογένειας στην ΠΦΥ
Προεδρείο: Ε. Θηραίος, Ζαχαρούλα Μαυρομιχάλη
Εισηγήτρια: Α. Τσίτσικα

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη – Συζήτηση

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Προεδρείο: Δ. Καρανάσιος
Συζήτηση

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Προεδρείο: Δ. Καρανάσιος
Εισηγητής: Μ. Γλυκίδου

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Προεδρείο: Δ. Καρανάσιος
Εισηγητής: Δ. Βλάχος

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Προσδιορίζοντας το ρόλο του γενικού ιατρού στη διαχείριση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Προεδρείο: Δ. Καρανάσιος
Εισηγητής: Δ. Μακρέας

Διαχείριση περιπτώσεων ασθενών με λοιμώξεις στην ΠΦΥ. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στη ζωή μας

Διαχείριση περιπτώσεων ασθενών με λοιμώξεις στην ΠΦΥ.
Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στη ζωή μας
Προεδρείο: Χρυσή Πετράκη, Γ. Μαρίνος
Εισηγητής: Θ. Πέππας

Διαχείριση περιπτώσεων ασθενών με λοιμώξεις στην ΠΦΥ. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στη ζωή μας

Διαχείριση περιπτώσεων ασθενών με λοιμώξεις στην ΠΦΥ.
Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στη ζωή μας
Προεδρείο: Χρυσή Πετράκη, Γ. Μαρίνος
Εισηγητής: Π. Φανουργιάκης

Διαχείριση περιπτώσεων ασθενών με λοιμώξεις στην ΠΦΥ. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στη ζωή μας

Διαχείριση περιπτώσεων ασθενών με λοιμώξεις στην ΠΦΥ.
Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στη ζωή μας
Προεδρείο: Χρυσή Πετράκη, Γ. Μαρίνος
Εισηγητής: Μ. Σαμάρκος